Bilgi Al!

Önce Fikir Geliştirmek için Fikir Geliştirme Atölyelerine Katılmak İstiyorum.

Bilgi Al!

Fikrim ve Ekibim var. Factory Programına Başvurmak İstiyorum.

Fikir Geliştirme Atölyeleri #1 @Eskişehir

15.02.2020

Fikir Geliştirme Atölyeleri #2 @Ankara

22.02.2020

Bootcamp

09-10.05.2020

16-17.05.2020

Başvurular sonlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Factory Nedir?

Factory; farklı disiplinlerden katılımcıların yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebileceği bir iş geliştirme programıdır.

Factory kapsamında;

Yanlış bilgi sorununun çözümüne yönelik bir iş fikriniz yoksa, fikir geliştirme atölyelerine katılabilir, bilgi kitlerinden yararlanabilirsiniz. Yeni bir iş fikriniz varsa 2-4 kişiden oluşan ekibinizle Bootcamp’e başvurabilir , seçilmeniz halinde fikrinizi iş modeline çevirebilirsiniz. Bootcamp sonunda seçilen işlerden biri olabilir, Teyit’in sağlayacağı desteklerden yararlanabilirsiniz. 2020 yılında Factory’de odaklandığımız problem alanları (meseleler) hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Katılım Süreci

Kimler Katılabilir?

Destekler

Katılım Süreci Çizimi Kimler Katılabilir Süreci Çizimi Destekler Çizimi

1

Problem alanlarıyla ilgili hazırladığımız bilgi kitlerini ve kaynakları oku.

2

Uzmanlar tarafından konu odaklı hazırlanmış webinar’larımıza katıl.

3

Eskişehir’de ve Ankara’da gerçekleşecek

4

Ekibini kur ve Factory Bootcamp’e başvur.

1

2020 meselelerine çözüm üretme amacı taşıyan,

2

En az 2, en fazla 4 kişiden oluşan,

3

Uzun vadede işin sürdürülmesi için gereken vakti ayırabilecek,

4

Seyahat engeli bulunmayan ekipler Bootcamp'e katılabilir.

1

Başlangıç hibesi

2

Teyit ve Impact Hub ağlarına erişim.

3

6 ay süresince çalışma alanı desteği.

4

6 ay süresince iş geliştirmeye yönelik danışmanlık desteği.

5

6 ay süresince iş geliştirmeye yönelik veri ve araştırma desteği.

Meseleler başlık

Bu sene yanlış bilgiye çözüm üretmek isteyenlerin aşağıdaki meseleler üzerine düşünmesini ve çalışmasını istiyoruz. İş fikrin bu sorulara yanıt veriyorsa, bir an önce başvurunu tamamla!

Meseleler

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Kullanıcı Destek Mekanizmaları

Sahte haber problemini nasıl basitleştirip anlaşılır hale getirebiliriz?

Sahte haber, okuyucuların genel olarak farkında oldukları, ancak türlü sebeplerle karşısında harekete geçmedikleri bir olgu. Sahte haberin ortaya çıkış sebepleri ve yarattığı dramatik sonuçlar hakkında yaygın ve anlaşılır bilgi eksikliğinin daha fazla insanın sahte haber karşısında harekete geçmesinin önünde önemli bir engel oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda üretilen fikirlerin ve geliştirilen çözümlerin sahte haber ile mücadeleye büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Factory 2020’de sahte haberin geçtiği süreçleri ve hayatlarımıza etkisini geniş kesimler tarafından anlaşılır hale getirecek yeni anlatım yolları ve fikirler bulmayı amaçlıyoruz.

Kriz zamanlarında kurumlar tarafından sağlıklı bilgi akışının sağlanmasını nasıl kolaylaştırabiliriz?

Doğal afetler veya ani gelişen ekonomik-siyasi krizler yanıltıcı içeriğin en çok dolaşımda olduğu zamanlar. Halkın önemli bir kısmının çevrimiçi haber kaynaklarından anlık bilgi almaya çalıştığı bu gibi dönemlerde belirsizlik ve bilgi dolaşımının artan hızı, hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ayırt etmemize yarayan bireysel ve toplumsal mekanizmaları işlevsizleştiriyor. Bu alanda üretilecek çözümlerin, beklenmedik olayların sıklıkla yaşandığı Türkiye’de kriz yönetimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Factory 2020’de kriz zamanlarında sağlıklı bilgi akışını kolaylaştırmaya yönelik fikirler arıyoruz.

İnterneti sağlık hakkında daha doğru ve kolay ulaşılabilir bir yer haline nasıl getirebiliriz?

Sağlık, internet kullanıcılarının sıkça medya aracılığıyla bilgi aldığı bir alan. Neleri tüketmenin sağlığa yararlı veya zararlı olduğu ya da hangi alışkanlıkların sağlığımızı iyileştireceği gibi günlük bilgilerden tutun hangi semptomların ne tip hastalıklara işaret ettiği gibi teknik bilgiler, gerek internet gerekse geleneksel medyada sıklıkla yer buluyor. Bu bilgilerin doğrulukları ise bilimsel bir yöntemden ziyade aktaran kişilerin toplum nezdindeki güvenilirliği baz alınarak değerlendiriliyor. Factory 2020’de teknolojiyi de kullanarak sağlık ile ilgili nitelikli ve doğru bilgileri insanlara nasıl ulaştırabileceğimize yönelik fikirleri arıyoruz.

Reklam verenlerin güvenilir bilgi kaynaklarını tercih etmelerini nasıl sağlayabiliriz?

Yanıltıcı içeriğin üretilmesi ve yayılmasındaki en önemli sebeplerden biri medya üreticilerinin reklam geliri kaygısı. Reklam verenlerin tıklanma ve sitede geçirilen süreden başka göz önünde bulundurabilecekleri bir ölçüt olmaması, yanıltıcı ve provokatif içerik üreterek sitelerinin ziyaret edilmesini amaçlayan art niyetli sağlayıcılara olanak veriyor. Bu durum aynı zamanda kurumların ve markaların beraber gözükmek istemeyecekleri içeriklerle yan yana gelmesine de sebep oluyor. Reklam verme kararları için mevcut kıstaslara ve modellere üretilebilecek alternatifler doğru bilgi üretimini teşvik ederek yanlış bilgiyle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan çarpan etkisini yaratabilir. Factory 2020’de reklam verme kararlarını ve alışkanlıklarını değiştirebilecek ne tip alternatifler üretebileceğimize yönelik fikirler arıyoruz.

Yalan haberlere yayınlandığı mecrada nasıl müdahale edebiliriz?

Son yıllarda, özellikle ABD seçimlerinin ardından, internette dolaşan haberlerin güvenilirliği çoğu insan tarafından daha yüksek sesle sorgulanmaya, platform sağlayıcılarının ise algoritmaları aracılığıyla yanlış haberlerin kullanıcılara sunulmasını kolaylaştırdığı dile getirilmeye başlandı. Teyit gibi doğru bilgiyi yanlıştan ayırmamıza yardım eden hizmetler yaygınca tartışılan konuları çözüme ulaştırmada kritik çözümler sunuyor. Ancak bu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yanıltıcı içeriği yayınlandığı mecra üzerinde denetleyecek bir mekanizmaya da ihtiyaç duyuluyor. Bu mekanizmaların geliştirilmesi, kullanıcıların günlük internet kullanım rutinlerini bozmadan güvenilir bilgiye ulaşmaları açısından oldukça merkezi bir önem taşıyor. Dolayısıyla, bu problem Factory 2020’de çözüm aradığımız alanlardan bir tanesi.

İnternet ortamında paylaşılan içeriğin güvenilirliğini, şeffaflığını veya nefret söylemi içerip içermediğini nasıl ölçülebilir hale getirebiliriz?

Nefret söylemi içeren, sahte ve/veya kaynağı belli olmayan içerikleri üretmek ve yaymak oldukça kolayken bunları filtrelemek veya teyit etmek çok daha fazla emek ve zaman gerektiriyor. Filtreleme ve teyit süreçlerinin büyük çapta ölçeklenebilmesi ve geniş kitlelerce kullanılabilmesi için çeşitli algoritmalara ihtiyaç duyuluyor, ancak bu algoritmaların düzgün bir şekilde işleyebilmesi sorunun ölçülebilir bir hale getirilmesinden geçiyor. Dolayısıyla Factory 2020’de içeriklerin niteliklerini (veya niteliksizliklerini) nasıl ölçülebilir hale getirebileceğimize yönelik başvurularınızı bekliyoruz.

İşgücü piyasasına aktif olarak katılamayan bireylerin üretkenliğini yanıltıcı içeriğin üretilmesini ve yayılımını engellemede nasıl kullanabiliriz?

Ortalama yaşam süresi artmakta olan ülkemizin önümüzdeki yıllarda çok sayıda emekliye ev sahipliği yapması bekleniyor. Yeni doğum yapacak anneler ve hareketlilik problemi çeken bireyler de göz önünde bulundurulduğunda işgücü piyasasının dışında olup aktif toplumsal hayatın içinde olmak isteyecek büyük bir kesim dikkat çekiyor. Bu bireylerin toplumsal fayda üretmeleri hem toplum hem de bireylerin öz değerlilik duyguları açısından önem taşıyor. Dolayısıyla Factory 2020’de işgücü piyasasının farklı sebeplerle dışında olan bireylerin üretken enerjilerini, toplumsal bir sorun olan yanıltıcı içeriğin üretilmesinin ve dolaşıma sokulmasının önüne geçmek için harekete geçirmenin yollarını arayacağız.

Yanıltıcı içerik mağdurlarına nasıl destek mekanizmaları kurabilir, yeni mağdurların oluşmaması için nasıl önlemler alabiliriz?

Kişilerin kamuoyuna açık kaynaklarla paylaştıkları ifadelerinin çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak sunulması sosyal medya linçlerine ve dolayısıyla itibar kayıplarına yol açabiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde bu tarz içeriğin dolaşımını hızlandırması da sorunun büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Mağdurlar için destek mekanizmaları oluşturmak ve önleyici tedbirler almak ise bireyleri korumada hayati önem taşıyor. Factory 2020’de bu sorunun önüne ne tür araçlarla geçebileceğimiz üzerine düşüneceğiz.

Eleştirel içerik okuma alışkanlığını geliştirmek için nasıl pratikler oluşturabiliriz?

Sahte haberlerin yayılması, değerlerimize ve önyargılarımıza uyan bilgilere inanmaya yatkın oluşumuzdan güç alıyor. Çözüm ise empati temelli bir yaklaşım uygulayarak zıt görüşlerin farklı konulara nasıl yaklaşabileceğini anlayabilme yeteneğini geliştirmekten geçiyor. Bireylerin farkındalık kazanmasının sahte haberlerin yayılması veya sosyal medya linçleri gibi istenmeyen olayların önüne geçilmesi konularında en temel ve uzun vadeli çözümlerden bir tanesi olduğuna inanıyoruz. Factory 2020’de bireylerin farkındalıklarını ve eleştirel içerik okuma alışkanlıklarını çözümler üretmek istiyoruz.

Webinarlar

Sarphan Uzunoğlu Fotografı

Webinar 1: Sahte haber/bilgi sorununa ekonomik yaklaşım

Sarphan Uzunoğlu

11 Şubat 2020 - 19:00

Mehmet Atakan Foça Fotografı

Webinar 2: Sahte haber/bilgi sorununa sosyopolitik yaklaşım

Mehmet Atakan Foça

20 Şubat 2020 - 19:00

Onur Arpat Fotografı

Webinar 3: Sahte haber/bilgi sorununa bilişssel yaklaşım

Onur Arpat

26 Şubat 2020 - 19:00

Factory 2019 Katılımcı Yorumları

Dünyanın neresine giderseniz gidin çoğu teyitçi aynı problemle karşı karşıya. Factory teknoloji, kullanıcı deneyimi, tasarım ve gazetecilik gibi farklı uzmanlık alanlarından diğer bütün özneleri bir araya getiren çok heyecan verici bir buluşma.

Testimonial 1

Mark Stencel

(Factory 2019 Ankara, Mentor)

Birebir deneyimledikleri problemlere çözüm arıyorlar ve burada profesyonel bakış açılarını da bir araya getirebiliyorlar ve birbirlerinden öğrenme şansları da var. O anlamda çıkabilecek sonuçların kalıcı bir etki yaratabileceğine de inanıyorum.

Testimonial 2

Çiğdem Bozdağ

(Factory 2019 İstanbul, Joker)

Katılımcılardan Gelenler

Her alanda hızlandırma programlarının popülerleştiği bu dönemde toplumsal katma değeri çok fazla olan ‘İnternette yanlış bilginin yayılması sorunun çözümü’ için farkındalığı arttıracağına inanıyorum.

Farklı disiplinlerden insanlar ile aynı ekibin bir parçası olarak ortak bir hedefe dönük çalışma becerimin kesinlikle geliştiği kanaatindeyim.

Heyecan vericiydi, önemli bir konuyla uğraşmanın getirdiği ciddiyet de makul düzeydeydi. Konuyla ilgili farklı alanlardan bireylerin bir arada olması kesinlikle enerjik ve kafa açan bir ortam yarattı.

Blog

Sıkça Sorulan Sorular

Factory nedir?

Factory; farklı disiplinlerden katılımcıların yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için bir araya geldiği, iş geliştirme programıdır.

Fikir Geliştirme Atölyesi nedir?

Fikir geliştirme atölyesi, katılımcıların sağlanacak tasarım odaklı düşünme araçlarını kullanarak Factory 2020 meselelerine yenilikçi ve sürdürülebilir fikirler üreteceği birer günlük yaratıcı atölyelerdir. Bu atölyelerden ilki 15 Şubat 2020’de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, ikincisi ise 22 Şubat 2020’de Teyit Ankara ofisinde gerçekleşecektir.

Bootcamp nedir?

Bootcamp, girişimci adayı ekiplerin iş fikirleriyle başvurdukları ve seçilen işlerin 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde yoğun bir programla geliştirileceği etkinliktir. Başvurular katılım koşullarını sağlayan herkese açıktır.

Fikir geliştirme atölyesine kimler başvurabilir?

Atölyelere yanlış bilgi sorununa yönelik fikir üretmek isteyen ve disiplinler arası çalışmaya yatkın herkes başvurabilir.

Bootcamp’e kimler başvurabilir?

Yanlış bilgi sorununun çözümüne yönelik uygulanabilir ve yenilikçi fikri olan ve 2-4 kişiden oluşan ekipler başvurabilir. Katılacak ekiplerden en az 1 kişinin devam eden süreçte projeyle tam zamanlı olarak ilgilenebilmesi beklenmektedir.

Bireysel başvuru yapabilir miyim?

15 Şubat’ta Eskişehir’de, 22 Şubat’ta Ankara düzenlenecek fikir geliştirme atölyelerine bireysel başvuru yapabilirsiniz. Bu atölyelerde diğer katılımcılarla bir ekip oluşturabilir ve Bootcamp’e başvurabilirsiniz. Bootcamp’e başvurmak için iyi bir fikriniz ve 2-4 kişilik bir ekibinizin olması gerekiyor.

Yanlış bilgi sorununa yeterince hakim değilim, yine de başvurabilir miyim?

Yanlış bilgi sorunu çok katmanlı ve farklı perspektiflerden ele alınması gereken bir konu. Dolayısıyla başvuru sahiplerinde bu konuda bir uzmanlık aramıyoruz. Fikir geliştirme atölyelerinden önce ve sonra sorunla ilgili bilgilendirici webinarlar düzenleneyeceğiz. Bu webinarlara katılarak ve program sitesinde yayımlanan blog yazılarını okuyarak sorunla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ekibim yok, fakat iyi bir fikrim var yine de programa katılabilir miyim?

Bootcamp’e başvurmak için 2-4 kişilikten oluşan bir ekip ve projeyle ilgilenecek en az bir tam zamanlı ekip üyesi olması gerekiyor. Bootcamp başvurusu takım sorumlusu tarafından başvuru formunda diğer ekip üyelerinin de bilgileri olacak şekilde doldurulmalı.

Programa katılım ücretli mi?

Hayır, tamamen ücretsiz.

Yanımda ne getirmeliyim?

Motivasyon ve laptop.

Fikir geliştirme atölyesine katılmadım, yine de Bootcamp’e başvurabilir miyim?

Bootcamp’e katılmak için fikir geliştirme atölyelerine katılman gerekmiyor. Fikrine güveniyorsan ve ekibin hazırsa Bootcamp’e başvurabilirsin.

Eskişehir ve Ankara’da yaşamıyorum, yine de başvurabilir miyim?

Factory 2020 etkinlikleri tüm şehirlerden katılımcılara açık olmakla beraber il dışından başvuran katılımcıların yol ve konaklama masrafları ne yazık ki karşılanamamaktadır. Bootcamp sonucunda seçilen projelerden birinin çalışma alanı sağlanan üç ilin dışından gelmesi durumunda desteklerin sürdürülmesi çevrimiçi gerçekleştirilecek ve kazananların ağlara erişimi hazırlanacak içerikler (Impact Hub'ın ve Teyit'in sağladığı eğitim, etkinlik, program vb. tüm olanaklar) aracılığıyla güçlendirilecektir.

Seyahat masrafları karşılanıyor mu?

Fikir geliştirme atölyelerine katılacakların seyahat masraflarını maalesef karşılayamıyoruz. Bootcamp’e katılacak ekiplerin yol ve konaklamalarını karşılıyoruz.

Bootcamp sonrasında bizi ne bekliyor?

Bootcamp sonrasında kazanan ekipler ödüller kapsamında sağlanacak olan desteklerden faydalanacak. Kalan ekiplerse haftasonu boyunca geliştirdikleri fikirlerinin geliştirilebilecek yanları hakkında detaylı geri bildirim alarak, Teyit topluluğuna katılarak işlerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Ödüller?

Factory 2020 sonunda seçilecek 2 ekibe başlangıç hibesi, Teyit ve Impact Hub ağlarına erişim, 6 ay süresince çalışma alanı desteği (İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da) ve 6 ay süresince iş geliştirmeye yönelik danışmanlık, veri ve araştırma desteği sunulacak.

Seçim kriterleri?

Factory 2020’ye katılacak fikirlerden aşağıdaki sorulara tatmin edici cevaplar verebilmeleri beklenmektedir. Niteliksiz/yanıltıcı içerik sorununu çözmeye katkı sağlıyor mu? Ekip katılım koşulu olan kişi sayısına (2-4 kişi) sahip mi? En az 1 takım üyesi uzun vadede işin sürdürülmesi için gereken vakti ayırabilecek mi? Ekip fikri hayata geçirebilecek teknik donanıma sahip mi? Ekip projeyi ilerletmek için gereken motivasyon ve sosyal etki bilincine sahip mi? Projenin hedef kitlesi ekip tarafından net bir şekilde ortaya konabiliyor mu?

Daha fazla bilgi almak için nasıl iletişime geçebilirim?

[email protected] mail adresine iletebilirsiniz.

Factory'de Teyit’i geliştirecek fikirler mi üreteceğiz?

Blog yazılarımızda da detaylı bir şekilde açıkladığımız gibi Factory 2020 Teyit tarafından düzenlenmekle beraber teyit.org aktivitelerine sınırlı bir program değildir. Sitemizden erişebileceğiniz Factory 2020 meselelerine dokunan, farklı düzeylerde yanlış bilgi sorunu üzerine odaklanan tüm fikirlerle Factory'ye başvurabilirsiniz.